PDA

View Full Version : ATCS - Dịch vụ th*nh l*p doanh nghiệp mới H* Nội - Bắc Ninhatcsbn01
08-16-2019, 01:26 AM
ATCS nh*n l*m hồ sơ thủ tục th*nh l*p Doanh nghiệp Bắc Ninh - H* NộiTư vấn loại hình doanh nghiệp, lựa chọn ng*nh nghề v* hỗ trợ triển khai hoạt động sau khi th*nh l*p: Kê khai thuế, kế toán, triển khai hóa đơn, phần mềm quản trị … ***********https://dichvuketoanthuetrongoibacninh.files.wordpress.com/2019/08/tldn.png?w=525

atcsbn01
08-21-2019, 08:53 PM
Đ*I LÝ THUẾ ATCS CUNG CẤP:PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA SME 2019CHỮ KÝ SỐ NEW-CAHÓA Đ*N ĐIỆN TỬ EASY-ENVOICE(Bản quyền ch*nh thức, có hóa đơn GTGT)Hỗ trợ c*i đặtHướng dẫn đ*o tạo s* dụng phần mềmHướng dẫn kê khai thuế, lên BCTC, quyết toán TNDN, TNCN năm https://ketoanthueatcs.files.wordpress.com/2019/08/atcsmisa.png

atcsbn01
08-28-2019, 08:09 PM
COMING SOON
Khóa học thực h*nh kế toán online trên phần mềm kế toán Fast Accounting v* Misa Sme

Học viên đăng ký học sẽ được c*i đặt 2 phần mềm kế toán thông dụng nhất hiện nay: Fast Accounting v* Misa Sme, được cung cấp chứng từ để thực h*nh, được giải đáp v* hướng dẫn khi có sai sót, vướng mắc.

Mục tiêu khóa học:

- Học viên hiểu được các chức năng cơ bản của các phần h*nh nghiệp vụ kế toán thực tế v* sự liên quan đến các t*i khoản của từng phần h*nh: Công nợ khách h*ng, tạm ứng cá nhân, kê khai thuế, kế toán bán h*ng, kế toán kho, kế toán thuế, kế toán tổng hợp...

- Hiểu được cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp v* gián tiếp, biết lên tờ khai, x* lý các lỗi thông thường khi nộp tờ khai thuế online trên thuế điện t*.

- Hiểu được các vướng mắc trong quá trình l*m chuyên môn kế toán thực tế: Không có hóa đơn đầu v*o, không có tồn kho, không có hồ sơ lương, nhân công ...

- Th*nh thạo các thao tác nghiệp vụ trên phần mềm kế toán, Biết lên báo cáo t*i ch*nh v* các báo cáo quyết toán cuối năm trên phần mềm kế toán, HTKK.- Biết cách lưu trữ, bảo m*t dữ liệu kế toán.

Quyền lợi học viên:

Được hướng dẫn đ*o tạo thực h*nh không giới hạn thời gian đến khi th*nh thạo 1 trong 2 phần mềm kế toán thông dụng.

Được hỗ trợ phần mềm kế toán miễn ph*, được hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn trong quá trình l*m việc thực tế tại đơn vị sau khi kết thúc khóa học, được hướng dẫn các kỹ năng xin việc, các học viên th*nh thạo các nghiệp vụ kế toán thuế được xác nh*n giới thiệu khi xin việc, được tư vấn trong quá trình triển khai tại đơn vị: Lựa chọn phần mềm kế toán, thực tế triển khai công tác kế toán.

Các học viên ở gần văn phòng Công ty khi đã th*nh thạo các phần h*nh kế toán nếu muốn có thể đến Văn phòng để trực tiếp thực h*nh v* lên các báo cáo cuối năm.Thời gian khóa học: Học viên đã đăng ký được tham gia nhóm FB, Zalo hỗ trợ miễn ph*

Liên hệ: 0947 566 951 - ketoanthueATCS.vn

atcsbn01
08-29-2019, 06:35 PM
COMING SOON
Khóa học thực h*nh kế toán online trên phần mềm kế toán Fast Accounting v* Misa Sme

Học viên đăng ký học sẽ được c*i đặt 2 phần mềm kế toán thông dụng nhất hiện nay: Fast Accounting v* Misa Sme, được cung cấp chứng từ để thực h*nh, được giải đáp v* hướng dẫn khi có sai sót, vướng mắc.

Mục tiêu khóa học:

- Học viên hiểu được các chức năng cơ bản của các phần h*nh nghiệp vụ kế toán thực tế v* sự liên quan đến các t*i khoản của từng phần h*nh: Công nợ khách h*ng, tạm ứng cá nhân, kê khai thuế, kế toán bán h*ng, kế toán kho, kế toán thuế, kế toán tổng hợp...

- Hiểu được cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp v* gián tiếp, biết lên tờ khai, x* lý các lỗi thông thường khi nộp tờ khai thuế online trên thuế điện t*.

- Hiểu được các vướng mắc trong quá trình l*m chuyên môn kế toán thực tế: Không có hóa đơn đầu v*o, không có tồn kho, không có hồ sơ lương, nhân công ...

- Th*nh thạo các thao tác nghiệp vụ trên phần mềm kế toán, Biết lên báo cáo t*i ch*nh v* các báo cáo quyết toán cuối năm trên phần mềm kế toán, HTKK.- Biết cách lưu trữ, bảo m*t dữ liệu kế toán.

Quyền lợi học viên:

Được hướng dẫn đ*o tạo thực h*nh không giới hạn thời gian đến khi th*nh thạo 1 trong 2 phần mềm kế toán thông dụng.

Được hỗ trợ phần mềm kế toán miễn ph*, được hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn trong quá trình l*m việc thực tế tại đơn vị sau khi kết thúc khóa học, được hướng dẫn các kỹ năng xin việc, các học viên th*nh thạo các nghiệp vụ kế toán thuế được xác nh*n giới thiệu khi xin việc, được tư vấn trong quá trình triển khai tại đơn vị: Lựa chọn phần mềm kế toán, thực tế triển khai công tác kế toán.

Các học viên ở gần văn phòng Công ty khi đã th*nh thạo các phần h*nh kế toán nếu muốn có thể đến Văn phòng để trực tiếp thực h*nh v* lên các báo cáo cuối năm.Thời gian khóa học: Học viên đã đăng ký được tham gia nhóm FB, Zalo hỗ trợ miễn ph*

Liên hệ: 0947 566 951 - ketoanthueATCS.vn

davynaScene
08-29-2019, 09:12 PM
Ищете информативный портал строительной техники, где можно узнать обо всех новинках и почерпнуть для себя массу полезной информации? Тогда приглашаем Вас на сайт информационно - аналитического журнала "TECHNOmagazine"! На нашем сайте Вы сможете ознакомиться с последними новостями, аналитическими обзорами, анонсами последних новинок техники, а также узнаете, как подобрать качественные детали, самостоятельно выполнить ремонт и подготовить спецтехнику к сезону. Заходите на наш сайт, чтобы без регистрации получить доступ ко всем материалам.

Сайт дорожностроительной техники (https://t-magazine.ru/) "TECHNOmagazine" предлагает своим читателям все самые свежие новости, которые касаются горнодобывающей, строительной, дорожной, коммунальной техники. Выбирайте раздел "Новости" или интересующую Вас категорию транспорта, чтобы ознакомиться со всеми предлагаемыми материалами. Статьи написаны простым и понятным языком, к каждой публикации прикреплены фотографии. Чтобы перейти к полному тексту статьи, достаточно кликнуть на ее название, кроме того, Вы также можете поделиться ссылкой на публикацию в социальных сетях.

Если Вы зашли на наш сайт о технике, Вы можете без труда отыскать нужную Вам информацию. Вы можете выбрать определенный тематический раздел, вид спецтранспорта или же воспользоваться удобной поисковой строкой, которая находится в верхней части сайта. Впишите в строку название техники или интересующее Вас событие, и система сразу же выдаст все доступные варианты. С нами Вы легко отыщите все информацию о спецтехнике, которая будет Вам интересна.

Многие сайты о технике могут предложить только лишь определенный вид информации - новости, обзоры или же рекомендации по эксплуатации. Наш портал предлагает большое количество материалов, которые касаются спецтехники - у нас Вы найдете и обзоры новинок, и новости, и аналитические статьи, и рекомендации по обслуживанию, и многое другое. Если Вы хотите знать, как самостоятельно заменить ту или иную запчасть, подобрать мощный аккумулятор или подготовить технику к зимнему периоду, заходите на наш портал. На сайте Вы можете прочитать о поломках, спецтехники, способах их устранения, подборе качественных деталей и т. д. Наши рекомендации помогут Вам самостоятельно решить многие проблемы и значительно продлить срок эксплуатации своей техники.

Вы хотели бы своевременно узнавать обо всех обновлениях? Тогда рекомендуем подписаться на наш сайт, оставив адрес своей электронной почты. С нами Вы не пропустите ничего важного!

atcsbn01
08-31-2019, 06:41 PM
Đ*I LÝ THUẾ ATCS NHẬN CUNG CẤP VÀ ĐÀO T*O SỬ DỤNG:PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA SME 2019CHỮ KÝ SỐ NEW-CAHÓA Đ*N ĐIỆN TỬ EASY-ENVOICE(Bản quyền ch*nh thức, có hóa đơn GTGT)Hỗ trợ c*i đặt, Hướng dẫn đ*o tạo s* dụng phần mềmHướng dẫn kê khai thuế, lên BCTC, quyết toán TNDN, TNCN nămTư vấn triển khai Phần mềm kế toán với đơn vị nước ngo*i ... v* nhiều hỗ trợ khác khi s* dụng các dịch vụ từ Đại Lý Thuế ATCS https://ketoanthueatcs.files.wordpress.com/2019/08/atcsmisa.png

atcsbn01
09-01-2019, 10:07 PM
Đại lý thuế ATCS nh*n l*m dịch vụ th*nh l*p Doanh nghiệp Bắc Ninh - H* NộiTư vấn chọn loại hình doanh nghiệp, lựa chọn ng*nh nghề v* hỗ trợ triển khai hoạt động sau khi th*nh l*p: Kê khai thuế, kế toán, triển khai hóa đơn, phần mềm quản trị … ***********https://dichvuketoanthuetrongoibacninh.files.wordpress.com/2019/08/tldn.png?w=525

atcsbn01
09-02-2019, 06:48 PM
Đại lý thuế ATCS nh*n l*m dịch vụ th*nh l*p Doanh nghiệp Bắc Ninh - H* NộiTư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp, lựa chọn ng*nh nghề v* hỗ trợ triển khai hoạt động sau khi th*nh l*p: Kê khai thuế, kế toán, triển khai hóa đơn, phần mềm quản trị … ***********https://dichvuketoanthuetrongoibacninh.files.wordpress.com/2019/08/tldn.png?w=525

atcsbn01
09-04-2019, 08:15 AM
Đại lý thuế ATCS nh*n l*m hồ sơ thủ tục th*nh l*p Doanh nghiệp Bắc Ninh - H* NộiTư vấn chọn loại hình doanh nghiệp, lựa chọn ng*nh nghề v* hỗ trợ triển khai hoạt động sau khi th*nh l*p: Kê khai thuế, kế toán, triển khai hóa đơn, phần mềm quản trị … ***********https://dichvuketoanthuetrongoibacninh.files.wordpress.com/2019/08/tldn.png?w=525

atcsbn01
09-06-2019, 06:44 AM
Bạn n*o có ai giới thiệu giúp mình 01 bạn nữ kế toán biết kê khai thuế, lên BCTC, t*nh toán lãi lỗ.

atcsbn01
09-19-2019, 08:04 PM
ATCS - Dịch vụ tuyển dụng kế toán doanh nghiệp - Dịch vụ cung cấp nhân sự kế toán - Cung cấp nhân sự kế toán chuyên nghiệpĐ*I LÝ THUẾ ATCS NHẬN DỊCH VỤ TUYỂN DỤNG VÀ CUNG CẤP NHÂN SỰ KẾ TOÁN

Hỗ trợ tìm kiếm các nhân sự ổn định phù hợp với kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp

Lên kế hoạch đ*o tạo hướng dẫn quy trình kế toán phù hợp với đặc thù kinh doanh

Cung cấp miễn ph* PHẦN MỀM KẾ TOÁN

Hỗ trợ tư vấn kê khai thuế, lên các báo cáo quyết toán, BCTC cuối năm

Liên hệ:0947566951 - ketoanthueATCS@gmail.comketoanthueatcs.vn


https://ketoanthueatcs.files.wordpress.com/2019/09/tuyen-dung-nhan-su-ke-toan.png

atcsbn01
10-06-2019, 10:11 AM
Bạn n*o cần cứ gọi, nhắn tin, Inbox hay Zalo nhé